en wat is een MUDRUN?

 • Een mudrun is een loop waarbij je via een uitgezet parcours diverse hindernissen neemt, stukken door het water gaat en door de modder kruipt.
 • Je legt de Mudrun individueel af. Het is wel de bedoeling dat je andere deelnemers helpt en elkaar niet in de weg zit. Het is geen wedstrijd.
 • Dit jaar is het parcours vernieuwd en nog spectaculairder! 

Hoe gaat de Obstakel run in z’n werk?

 • Deelname kost € 7,50 per kind en € 7,50 per volwassene (voor volwassenen is er geen aandenken, voor de kinderen wel).
 • Als deelnemer dien je je uiterlijk om 14.10 uur te melden bij de Start. De start is in de feesttent bij de parade / haven  Op vertoon van je aanmelding (print of via mobiele telefoon) krijg je een bewijs van deelname zodat wij kunnen zien wie er deel mogen nemen.
 • Daarna verzamelen we voor de ‘warming up’ om op stevige muziek de spieren warm te maken.
 • Dan is het aftellen geblazen: 5, 4, 3, 2, 1 …… Start!
 • Deelnemers lopen 1 rondje (2 km) over het uitgezette parcours. voor de
 • De route is gemarkeerd met afzetlint.
 • Onderweg zijn er diverse hindernissen waarbij jouw evenwicht, lenigheid, kracht en watervastheid op de proef worden gesteld.
 • Je rent over paadjes, je waadt door het water, je klautert over obstakels en je kruipt door de modder.
 • Je eindigt waar je begonnen bent. De obstakel run volbrengen is de prestatie, het maakt niet uit hoe lang je er over doet.
 • Bij de finish ontvang je een aandenken aan deze dag die je echt niet gaat vergeten. En natuurlijk iets om je energie weer aan te vullen.
 • Neem schone kleren en een handdoek mee!
 • In de waterloop en bij de waterslang kan je je afspoelen en snel weer droge/schone kleren aantrekken!

Lopen de kinderen alleen?

 • Op sommige tijdstippen lopen de kinderen alleen, maar meestal mogen de ouders met hun kinderen meelopen. Zij moeten zich dan wel als deelnemer aanmelden en betalen. Ouders krijgen ook een bewijs van deelname. Kinderen kunnen alleen lopen, er zijn voldoende vrijwilligers bij de obstakels, maar ouders mogen meelopen, dan dienen zij zich wel in te schrijven.
 • Langs het parcours staan vrijwilligers om toezicht te houden dat alles goed verloopt. Deze vrijwilligers staan in verbinding met de EHBO’ers voor als er toch een ongelukje gebeurt.
 • Ouders mogen natuurlijk ook langs de route gaan staan om de kinderen aan te moedigen.

Kan iedereen meedoen?

 • Vanwege het water is een zwemdiploma (A) verplicht. Heb je die niet, dan mag je niet meedoen.
 • Voor de rest kan iedereen vanaf 6 jaar tot en met 99jaar kunnen meedoen
 • Volwassenen mogen alleen meedoen in als ondersteuning voor hun kind.  (inschrijven verplicht)
 • Let op: er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. VOL IS VOL  Meld je dus vroeg aan als je zeker wilt zijn dat je mee kan doen.
 • Vanwege het aantal hindernissen is de Kids Obstakel Run best zwaar. Neem vooral de tijd en geniet van de ervaring.

Hoe kan ik me opgeven/aanmelden?

 • Aanmeldingen gaan alleen via de website www.Stichtingsportiefwillemstad.nl.
 • Iedereen moet zich individueel inschrijven. Ook ouders die mee willen lopen met hun kind dienen zich als deelnemer op te geven.
 • De betaling verloopt via IDEAL.
 • Nadat je betaling is afgerond, ben je aangemeld en ontvang je per mail de bevestiging. Bewaar deze goed want dat is tevens je startbewijs.
 • Mocht je (denken dat je) geen bevestiging hebt ontvangen, check dan eerst je spambox.

dit jaar geen mudrun............

De Mud Run is een loop waarbij je via een uitgezet parcours diverse hindernissen neemt, stukken door het water gaat en door de modder kruipt. Je legt de Mud Run individueel af. Het is wel de bedoeling dat je andere deelnemers helpt en elkaar niet in de weg zit. Het is geen wedstrijd.

Wat moeten de kinderen aan qua schoeisel en kleding?
 • Sportschoenen lopen het lekkerst. Strik ze heel goed vast want anders verlies je je schoen in de modder. Er mag uiteraard niet op blote voeten, slippers, laarzen of klompen gelopen worden.
 • Het dragen van oude sportkleding is aan te bevelen. Een korte broek kan, maar een lange sportbroek heeft als voordeel dat je minder snel je knieën beschadigt.
 • Kies niet voor katoen maar voor nylon of iets dergelijks. Dat droogt veel sneller op en dan blijf je beter warm.
Hoe loopt het parcours?
 • Het parcours start bij Bastion Zeeland en is afgezet met rood/wit lint.
 • De hindernissen liggen verspreid over het parcours.
Waar is de EHBO?
 • De EHBO staat bij Bastion Zeeland (brandweer) en bij de start en finish tent.
 • De vrijwilligers langs het parcours hebben contact met de EHBO.
Bereikbaarheid
 • Kom met de fiets of lopend.
 • Parkeer je fiets zo dat omwonenden, wandelaars en anderen er geen hinder van ondervinden.
Wie vormt de organisatie van de Mud Run?
 • Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Sportief Willemstad (de initiatiefnemer van de trimbaan in Willemstad). Bij de organisatie wordt samengewerkt met Scouting Willemstad, Brandweer Willemstad, het Water Weekend en vele vrijwilligers.
 • Het betreft een ‘non-profit activiteit’ dat draait op de inzet van vrijwilligers.
Hoe kan ik contact opnemen met de organisatie?
Sponsoren

JUMBO DE BONT WILLEMSTAD IS ONZE SPONSOR

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kids Obstakel Run: het in enig jaar in Willemstad te organiseren sportevenement Kids Obstakel Run.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Kids Obstakel Run.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van Deelnemer aan de de Kids Obstakel Run.
d. Organisatie: Stichting Sportief Willemstad.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. Deelnemer dient op dag waarop de Kids Obstakel Run wordt gehouden tenminste de minimumleeftijd van 6 jaar te hebben bereikt en niet ouder te zijn dan 14 jaar.
2.2. Deelnemer mag aan de Kids Obstakel Run slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig heeft ingevuld, indien Deelnemer ten minste beschikt over zwemdiploma A, het inschrijfgeld voor datum van de Kids Obstakel Run volledig is voldaan en indien Deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger ingeval van minderjarigheid akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.    LET OP voor de lange afstand is dit een B-diploma die verplicht is.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.4. Organisatie van de Kids Obstakel Run kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten de Kids Obstakel Run af te gelasten.

2.5. Door het besluit van Organisatie om de Kids Obstakel Run niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Kids Obstakel Run.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisatie voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Organisatie ter zake van die schade uitkeert.

3.3. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Kids Obstakel Run.

3.4. Deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Kids Obstakel Run.

3.5. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Kids Obstakel Run. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan de Kids Obstakel Run, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de Kids Obstakel Run gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan de Kids Obstakel Run verleent Deelnemer toestemming aan Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie met betrekking tot de Kids Obstakel Run aan Deelnemer.

dit jaar geen 5e editie.... helaas!

De Mud Run is een loop waarbij je via een uitgezet parcours diverse hindernissen neemt, stukken door het water gaat en door de modder kruipt. Je legt de Mud Run individueel af. Het is wel de bedoeling dat je andere deelnemers helpt en elkaar niet in de weg zit. Het is geen wedstrijd.